Oznámení o konání voleb prezidenta ČR 2018
Stanovení minimálního počtu členů volební komise pro prezidentské volby r.2018