OBEC Černiv

Novinky

Dětský den
29.05.2017 - Dětský den v obci Černiv


Svoz bioodpadu
06.03.2017 - Bioodpad v obci


Rekonstrukce místní kapličky
04.10.2016 - V Obci Černiv proběhla kompletní rekonstrukce místní kapličky.


Letní svoz komunálního odpadu
20.04.2016 - Svozovým dnem je PÁTEK, SUDÝ TÝDEN, první vývoz se koná 6.5.2016.


Zavedení nového svozu bioodpadu v Obci Černiv
25.02.2016 - Zavedení nového svozu bioodpadu v Obci Černiv včetně termínů.


Masopust v obci
13.02.2016 - Třetí ročník Masopustu


Virtuální prohlídka obce
30.01.2016 - Obec Černiv lze nyní projít v pohodlí Vašeho domova


Sadové úpravy na spodní návsi kolem kapličky, požární nádrže a pomníčku válečným hrdinů. Technická zpráva a výkresová část
14.09.2013 - Sadové úpravy na spodní návsi kolem kapličky, požární nádrže a pomníčku válečným hrdinů. Technická zpráva a výkresová část


Soukromé akce na fotbalovém hřišti
11.06.2013 - Soukromé akce na fotbalovém hřišti


Úprava cen za posilovnu a svoz septiků
07.01.2013 - Úprava cen za posilovnu a svoz septiků


Pálení čarodějnic
27.04.2012 - Pálení čarodějnic


„Rekonstrukce objektu Obecního úřadu Černiv a rozšíření infrastruktury obce související s plánovanou výstavbou nových RD“
23.08.2010 - „Rekonstrukce objektu Obecního úřadu Černiv a rozšíření infrastruktury obce související s plánovanou výstavbou nových RD“


Výstavba nové kanalizace v obci
17.07.2010 - Výstavba nové kanalizace v obci


Informace pro obyvatele obce - vývoz septiku
17.07.2009 - Informace pro obyvatele obce - vývoz septiku


Vítání občánků obce Černiv
25.05.2009 - Vítání občánků obce proběhlo během dvou let již podruhé.


Rekonstukce pozemních komunikací v celé obci
15.02.2008 - Obec Černiv uspěla v žádosti o dotaci od Státního zemědělskýho intervenčního fondu (SZIF) na rekonstrukci komunikací v majetku Obce Černiv včetně technické infrastruktury a vylepšení vzhledu obce a to částku ve výši 4 497 512 korun českých.