OBEC Černiv

„Rekonstrukce objektu Obecního úřadu Černiv a rozšíření infrastruktury obce související s plánovanou výstavbou nových RD“

23.08.2010

„Rekonstrukce objektu Obecního úřadu Černiv a rozšíření infrastruktury obce související s plánovanou výstavbou nových RD“ a) zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení na akci I: „Rekonstrukce objektu Obecního úřadu Černiv okr. Litoměřice“ zahrnující komplexní rekonstrukci budovy včetně sociálního zařízení, zastřešení dvora pro úklidové mechanizace, zvýšení půdních prostor pro dostavbu podkrovní místnosti (klubovna, knihovna nebo obdobné využití), zateplení celé budovy, připojení obnovitelného zdroje energie pro ohřev vody, případně vytápění objektu (solární panel, event. tepelné čerpadlo) b) zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení na akci II: „Rozšíření infrastruktury obce související s plánovanou výstavbou nových RD v obci Černiv okr. Litoměřice“ rozšíření vodovodu a splaškové kanalizace, rozvodu elektrické energie, vybudování komunikace s chodníkem na jedné straně v délce cca 300m Výběr dodavatele na obě akce bude proveden na základě výběrového řízení, podmínky jsou uveřejněny na základě Mandátní smlouvy na webových stránkách Klastru AQUARIUS o.p.s.