OBEC Černiv

Soukromé akce na fotbalovém hřišti

11.06.2013

   Zastupitelstvo obce rozhodlo na svém zasedání dne 11.6.2013 o zavedení interního dokumentu 1/2013 ohledně konání soukromých akcí na místním fotbalovém hřišti.

   Při konání těchto akcí a použití pergoly jsou stanoveny podmínky a to:

        Žadatel vyplní Žádost o zapůjčení pergoly, která je ke stažení na místních stránkách 7 dní předem a dále je povinen dodržovat vyhlášku obce č.1/2013.

       Jedná se hlavně o rušení nočního  klidu.  

                                                                                                      Petr Vít  starosta