OBEC Černiv

Zavedení nového svozu bioodpadu v Obci Černiv

25.02.2016

Od 1.dubna 2016 se zavádí v naší obci nová služba na svoz bioodpadu z domácností a zahrádek.

Každá domácnost, která má zájem o nádobu na veškerý bioodpad z domácnosti a hlavně z veškeré údržby zahrádek, jako je veškerý plevel, sekání trávy a podobná zahradní činnost se přihlásí u starosty obce. Obec zajistila 50 nádob o objemu 240L, myšleno pro každou domácnost, která projeví zájem.

Do této nádoby patří: rostlinný odpad ze zahrady (listí, tráva, plevel, větve), neznečištěná zemina, kuchyňský bioodpad rostlinného původu (zbytky ovoce, zeleniny, slupky)

 

Tento rok (2017) je svoz organizován následovně: 

1)            Svozový týden: Sudý

2)            Svozový den: Čtvrtek

3)            První svoz:  6.4.

4)            Poslední svoz: 30.11.

 

         ! Tato služba je pro občany zdarma !