+420 607 198 373 ou.cerniv@seznam.cz

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH OBCE ČERNIV

Aktuální novinky v obci

Pozvání na letošní dětský den
Pozvání na letošní dětský den

Letošní dětský den proběhne trochu v jiném duchu než jiná léta, a to sice dnem otevřených dveří v nově rekonstruovaném dvorci Černiv. Začátek bude ve 14hodin tuto sobotu (6.6.2020) a ponese se...

Informace o svozu odpadů v době epidemie Covid-19
Informace o svozu odpadů v době epidemie Covid-19

Informace o svozu odpadů v době epidemie Covid-19 Svážíme pouze odpad v nádobách. Z bezpečnostních důvodů nelze svážet odpad navíc mimo popelnice.Odpad do popelnic dávejte v zavázaných (nejlépe...

Zadejte svůj e-mail a přihlašte se k odběru!

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

Přehled událostí v obci

  Srp
  11
  Út
  Úřední hodiny v Obecní úřad
  Srp 11 @ 17:00 – 18:00

  Je možné se po telefonické domluvě (607 198 373) s panem starostou domluvit na jiném termínu a času schůzky.

  Srp
  12
  St
  Svoz komunálního odpadu v Černiv
  Srp 12 celý den
  Srp
  18
  Út
  Úřední hodiny v Obecní úřad
  Srp 18 @ 17:00 – 18:00

  Je možné se po telefonické domluvě (607 198 373) s panem starostou domluvit na jiném termínu a času schůzky.

  Srp
  20
  Čt
  Svoz bioodpadu v Černiv
  Srp 20 celý den
  Svoz bioodpadu @ Černiv | Černiv | Česko

  Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.

  Mezi bioodpad patří:

  listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.

  Mezi bioodpad nepatří:

  zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

  VEŘEJNOSTI NABÍZÍME

  Služby pro veřejnost

  Občanský průkaz

  Co vše budu potřebovat?

  • dosavadní občanský průkaz
  • rodný list (pouze u osoby mladší 15-ti let nebo v případě ztráty, odcizení nebo poškození občanského průkazu)
  • v případě dalších změn v osobních údajích ještě doklady potvrzující změnu, nebo jejich ověření kopie (oddací list, rozsudek o rozvodu, potvrzení o změně trvalého pobytu z evidence obyvatel, úmrtní list manžela/manželky, rozhodnutí o změně jména nebo příjmení, apod.)
  • při podání žádosti o občanský průkaz pro občana do 15-ti let, předloží zákonný zástupce svůj občanský průkaz
  • v případě zapsání titulu se předkládá diplom, nebo jeho ověřená kopie

  Jaké jsou poplatky?

  • Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, bez elektronického čipu – zdarma
  • Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (tento poplatek se vybere vždy – bez ohledu na věk občana a důvod vydání občanského průkazu) – 500 Kč
  • Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, bez elektronického čipu, osobě mladší 15- let – 50,- Kč
  • Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 1 měsíc – 100 Kč
  • Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce – 100 Kč
  • Vydání občanského průkazu občanu stašímu 15-ti let, který nemá trvalý pobyt na území ČR – 100 Kč
  • Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti, nebo z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu – 200 Kč
  • Převzetí vyhotoveného občanského průkazu se strojově čitelnými údaji na jiném úřadu, než kde byla podána žádost o jeho vyhotovení – 100 Kč

  Formuláře ke stažení

  Přihlášení k trvalému pobytu

  Co vše budu potřebovat?

  • občanský průkaz

  Jaké jsou poplatky?

  • Za přihlášení k trvalému pobytu se vybírá na místě správní poplatek ve výši 50 Kč za osobu.
  • Za výpis z informačního systému evidence obyvatel se vybírá správní poplatek 50 Kč.
  • Za zprostředkování kontaktu na další osobu se vybírá kolková známka v hodnotě 500 Kč.
  • Za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky 100 Kč.

  Formuláře ke stažení

  Zrušení místa trvalého pobytu

  Co vše budu potřebovat?

  • občanský průkaz
  • návrh na zrušení údaje o místě trvalého pobytu (volnou formou)
  • doklad, který prokazuje, že osoba se v nemovitosti nezdržuje (např. rozhodnutí soudu o vyklizení bytu)
  • V případě, že se navrhovatel dostaví ke správnímu orgánu spolu s osobou, které má být údaj o místě trvalého pobytu zrušen, není třeba dokládat, že nemovitost neužívá, tuto skutečnost potvrdí konkrétní osoba v písemném vyjádření do protokolu.

  Jaké jsou poplatky?

  Tento návrh je zpoplatněn částkou 100 Kč za každou osobu, která je v návrhu uvedena.

  Formuláře ke stažení

  Ověření podpisu nebo kopie listiny

  Co vše budu potřebovat?

  • Vidimace (Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou ) – originál listiny, stejnopis, opis nebo již vidimovanou listinu, kterou chcete ověřit (kopie se pořizuje na místě).
  • Legalizace (ověřování pravosti podpisu) – platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad) + listinu, na které chcete podpis legalizovat.

  Jaké jsou poplatky?

  • 30,- Kč za každý ověřený podpis a za každou ověřenou stranu
  • úhrada hotově přímo na místě

  Formuláře ke stažení

  • Není zapotřebí žádný formulář
  Cestovní doklady

  Co vše budu potřebovat?

  • platný občanský průkaz
  • cestovní doklad (pokud byl již někdy žadateli vydán)
  • rodný list (u občana mladšího 15-ti let)

  Jaké jsou poplatky?

  • Vydání cestovního pasu s biometrickými prvky, s dobou platnosti na 10 let, vydaného ve lhůtě 30-ti dnů (pro občany staršího 15-ti let) – 600 Kč
  • Vydání cestovního pasu s biometrickými prvky, s dobou platnosti na 5 let, vydaného ve lhůtě 30-ti dnů (pro občana do 15-ti let) – 100 Kč
  • Vydání cestovního pasu s biometrickými prvky, s dobou platnosti 10 let, vydaného ve zkrácené lhůtě 6-ti pracovních dnů (pro občany starší 15-ti let) – 4 000 Kč
  • Vydání cestovního pasu s biometrickými prvky, s dobou platnosti 5 let, vydaného ve zkrácené lhůtě
  • 6-ti pracovních dnů (pro občany mladší 15-ti let) – 2 000 Kč
  • Pokud občan požaduje vyzvednout vyhotovený cestovní pas ve lhůtě 30-ti dnů, u jiného úřadu, než kde byla podána žádost, je povinen uhradit úřadu, kde si doklad vyzvedne, částku – 100 Kč

  Formuláře ke stažení

  CZECHPOINT

  Jaké služby Vám poskytneme?

  • Autorizovaná konverze dokumentů
  • Registrace do MA ISOH
  • Zřízení datové schránky
  • Ověření podpisu nebo kopie listiny
  • Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
  • Výpis z bodového hodnocení řidiče
  • Výpis z insolvenčního rejstříku
  • Výpis z katastru nemovitostí
  • Výpis z obchodního rejstříku a
  • Veřejných rejstříků
  • Výpis z obchodního rejstříku
  • Výpis z rejstříku trestů právnické osoby
  • Výpis z rejstříku trestů
  • Výpis z živnostenského rejstříku

   

  PROHLÉDNĚTE SI OBEC

  Fotografie obce