+420 607 198 373 ou.cerniv@seznam.cz
i

Novinky

Úřední deska

Galerie

Podatelna

i

Novinky

Úřední deska

Galerie

Podatelna

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH OBCE ČERNIV

Aktuální novinky v obci

Mobilní rozhlas
Mobilní rozhlas

Vážení občané, zavádíme u nás moderní službu – Mobilní Rozhlas, díky které budete vždy včas informováni. Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách jako jsou upozornění...

Dětský den
Dětský den

Již tuto neděli (13.06.2021) bude probíhat na fotbalovém hřišti od 17hod opékání vuřtů. Všichni jste srdečně zváni. Občerstvení zajištěno.

Komunální odpad pro letní období 2021
Komunální odpad pro letní období 2021

Níže Vám zasíláme svozový kalendář s termíny odvozu komunálního odpadu ve naší obci v letním období roku 2021. Letní období začíná v 18. týdnu roku 2021. Zároveň žádáme, aby popelové nádoby byly...

Zadejte svůj e-mail a přihlašte se k odběru!

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI

Přehled událostí v obci

Led
18
Út
Úřední hodiny v Obecní úřad
Led 18 @ 17:00 – 18:00

Je možné se po telefonické domluvě (607 198 373) s panem starostou domluvit na jiném termínu a času schůzky.

Led
25
Út
Úřední hodiny v Obecní úřad
Led 25 @ 17:00 – 18:00

Je možné se po telefonické domluvě (607 198 373) s panem starostou domluvit na jiném termínu a času schůzky.

Úno
1
Út
Úřední hodiny v Obecní úřad
Úno 1 @ 17:00 – 18:00

Je možné se po telefonické domluvě (607 198 373) s panem starostou domluvit na jiném termínu a času schůzky.

Úno
8
Út
Úřední hodiny v Obecní úřad
Úno 8 @ 17:00 – 18:00

Je možné se po telefonické domluvě (607 198 373) s panem starostou domluvit na jiném termínu a času schůzky.

VEŘEJNOSTI NABÍZÍME

Služby pro veřejnost

Občanský průkaz

Co vše budu potřebovat?

 • dosavadní občanský průkaz
 • rodný list (pouze u osoby mladší 15-ti let nebo v případě ztráty, odcizení nebo poškození občanského průkazu)
 • v případě dalších změn v osobních údajích ještě doklady potvrzující změnu, nebo jejich ověření kopie (oddací list, rozsudek o rozvodu, potvrzení o změně trvalého pobytu z evidence obyvatel, úmrtní list manžela/manželky, rozhodnutí o změně jména nebo příjmení, apod.)
 • při podání žádosti o občanský průkaz pro občana do 15-ti let, předloží zákonný zástupce svůj občanský průkaz
 • v případě zapsání titulu se předkládá diplom, nebo jeho ověřená kopie

Jaké jsou poplatky?

 • Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, bez elektronického čipu – zdarma
 • Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem (tento poplatek se vybere vždy – bez ohledu na věk občana a důvod vydání občanského průkazu) – 500 Kč
 • Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, bez elektronického čipu, osobě mladší 15- let – 50,- Kč
 • Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 1 měsíc – 100 Kč
 • Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce – 100 Kč
 • Vydání občanského průkazu občanu stašímu 15-ti let, který nemá trvalý pobyt na území ČR – 100 Kč
 • Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti, nebo z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu – 200 Kč
 • Převzetí vyhotoveného občanského průkazu se strojově čitelnými údaji na jiném úřadu, než kde byla podána žádost o jeho vyhotovení – 100 Kč

Formuláře ke stažení

Přihlášení k trvalému pobytu

Co vše budu potřebovat?

 • občanský průkaz

Jaké jsou poplatky?

 • Za přihlášení k trvalému pobytu se vybírá na místě správní poplatek ve výši 50 Kč za osobu.
 • Za výpis z informačního systému evidence obyvatel se vybírá správní poplatek 50 Kč.
 • Za zprostředkování kontaktu na další osobu se vybírá kolková známka v hodnotě 500 Kč.
 • Za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky 100 Kč.

Formuláře ke stažení

Zrušení místa trvalého pobytu

Co vše budu potřebovat?

 • občanský průkaz
 • návrh na zrušení údaje o místě trvalého pobytu (volnou formou)
 • doklad, který prokazuje, že osoba se v nemovitosti nezdržuje (např. rozhodnutí soudu o vyklizení bytu)
 • V případě, že se navrhovatel dostaví ke správnímu orgánu spolu s osobou, které má být údaj o místě trvalého pobytu zrušen, není třeba dokládat, že nemovitost neužívá, tuto skutečnost potvrdí konkrétní osoba v písemném vyjádření do protokolu.

Jaké jsou poplatky?

Tento návrh je zpoplatněn částkou 100 Kč za každou osobu, která je v návrhu uvedena.

Formuláře ke stažení

Ověření podpisu nebo kopie listiny

Co vše budu potřebovat?

 • Vidimace (Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou ) – originál listiny, stejnopis, opis nebo již vidimovanou listinu, kterou chcete ověřit (kopie se pořizuje na místě).
 • Legalizace (ověřování pravosti podpisu) – platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad) + listinu, na které chcete podpis legalizovat.

Jaké jsou poplatky?

 • 30,- Kč za každý ověřený podpis a za každou ověřenou stranu
 • úhrada hotově přímo na místě

Formuláře ke stažení

 • Není zapotřebí žádný formulář
Cestovní doklady

Co vše budu potřebovat?

 • platný občanský průkaz
 • cestovní doklad (pokud byl již někdy žadateli vydán)
 • rodný list (u občana mladšího 15-ti let)

Jaké jsou poplatky?

 • Vydání cestovního pasu s biometrickými prvky, s dobou platnosti na 10 let, vydaného ve lhůtě 30-ti dnů (pro občany staršího 15-ti let) – 600 Kč
 • Vydání cestovního pasu s biometrickými prvky, s dobou platnosti na 5 let, vydaného ve lhůtě 30-ti dnů (pro občana do 15-ti let) – 100 Kč
 • Vydání cestovního pasu s biometrickými prvky, s dobou platnosti 10 let, vydaného ve zkrácené lhůtě 6-ti pracovních dnů (pro občany starší 15-ti let) – 4 000 Kč
 • Vydání cestovního pasu s biometrickými prvky, s dobou platnosti 5 let, vydaného ve zkrácené lhůtě
 • 6-ti pracovních dnů (pro občany mladší 15-ti let) – 2 000 Kč
 • Pokud občan požaduje vyzvednout vyhotovený cestovní pas ve lhůtě 30-ti dnů, u jiného úřadu, než kde byla podána žádost, je povinen uhradit úřadu, kde si doklad vyzvedne, částku – 100 Kč

Formuláře ke stažení

CZECHPOINT

Jaké služby Vám poskytneme?

 • Autorizovaná konverze dokumentů
 • Registrace do MA ISOH
 • Zřízení datové schránky
 • Ověření podpisu nebo kopie listiny
 • Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Výpis z obchodního rejstříku a
 • Veřejných rejstříků
 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Výpis z rejstříku trestů právnické osoby
 • Výpis z rejstříku trestů
 • Výpis z živnostenského rejstříku

 

PROHLÉDNĚTE SI OBEC

Fotografie obce