+420 607 198 373 cerniv@cerniv.cz

Krizové situace

Potřebujete poradit?

14 + 7 =

Vážení spoluobčané, zde naleznete odkazy na krizové situace.
Pokud byste na našich webových stránkách nenašli odpověď na problém, který Vás zajímá, jsme Vám k dispozici pro Vaše dotazy v úředních hodinách nebo se na nás můžete obracet i telefonicky nebo elektronickou poštou.
Důležitá telefonní čísla
 
 

Základní pojmy

Mimořádná událost

 škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, havárie ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí, vyžadující provedení záchranných a likvidačních prací 

 Krizová situace

– mimořádná situace, při níž je vyhlášen stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav

 1. stav nebezpečí

·         vyhlašuje hejtman kraje
·         v případě mimořádné události, kdy intenzita ohrožení životů, zdraví, majetku, životního prostředí nedosahuje značného rozsahu, ale není ohrožení možno odvrátit běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému (IZS)
·         vyhlášen pro celý kraj nebo jeho část na dobu 30 dnů (prodloužení jen se souhlasem vlády)
2. stav nouze
·         vyhlašuje Vláda ČR popřípadě předseda vlády
·         v případě mimořádné události, kdy jsou ve značném rozsahu ohroženy životy, zdraví, majetek nebo vnitřní pořádek a bezpečnost
·         vyhlášen pro celý stát nebo omezené území státu na dobu 30 dnů (prodloužit může Poslanecká sněmovna)
3. stav ohrožení státu
·         vyhlašuje Parlament ČR na návrh vlády
·         při bezprostředním ohrožení svrchovanosti státu nebo územní celistvosti státu nebo jeho demokratického základu
·         vyhlášen pro celý stát nebo omezené území státu na neomezenou dobu
4. válečný stav
·         vyhlašuje Parlament ČR
·         je-li Česká republika napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení 
·         vyhlášen pro celý stát na neomezenou dobu

Hasiči

Záchranná služba

Policie

Tísňová linka