+420 607 198 373 cerniv@cerniv.cz

Zastupitelstvo obce zadalo ke zpracování erb obce s heraldickou kanceláří ALERION s.r.o. s panem PhDr. Zdeňkem Kubíkem – heraldik a vexilolog.

Po vypracování dvou návrhů prosíme občany, kteří mají zájem, aby se vyjádřili jaký návrh je pro obec Černiv vhodnější.

Znak a vlajku (prapor) obec pořizuje pouze jednou ve své historii a jedná se o přelomový dějinný moment. Jde o symboly, které jsou dnes nezbytné nejen pro (vizuální) reprezentaci obce, ale např. i protokolární účely (např. při návštěvě prezidenta republiky – dekorování praporu obce pamětní stuhou atd.). Zároveň se v souvislosti s udělením znaku a vlajky dekretem předsedy Poslanecké sněmovny tyto symboly zanáší do oficiálního (elektronického – popisného i obrazového) Registru komunálních symbolů (REKOS) na webu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a obec získává hodnotný dokument (archiválii srovnatelnou s někdejším panovnickým privilegiem). Proto budeme rádi za každý hlas v této anketě (anketa níže).

1.   návrh

  • Horní zelené pole šítu (=okolní krajina luk a polí katastru), v něm zlatý (tj. žlutý) kotouč, evokující svatozář Všech Svatých (=místní kaple), ale svým uzavřeným kruhovým tvarem i samotnou obec/náves (tj. “značku na mapě” a celkovou jednotu). V kotouči spočívá černý ostrvový kříž (=černá barva – název Černiv a dle erbu černých ostrví Lichtenburků, kolonizátorů kraje a stavitelů hradu). Uprostřed stříbrné (tj. bílé) vlnité břevno (=úzký vlnitý bílý pruh, symbolizující zdejší Podsedický potok) a tři červené růže v něm (=ze znaku Doksanského kláštera, nejstarší vrchnosti a první zprávy o obci). V dolním modrém poli štítu pak zlatý/žlutý zajíc (=z erbu Zajíců z Hazmburka). 

 

2.   návrh

  • černá radlice, jako typický symbol zemědělství

Hlasovat můžete zde:

[poll id=”1″]