+420 607 198 373 cerniv@cerniv.cz

Níže naleznete termíny vývozu bioodpadu pro rok 2021

  • Svozový týden – sudý
  • Svozový den   –  čtvrtek
  • První vývoz –  8.4.2021
  • Poslední vývoz – 18.11.2021

Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě váže spousty živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.

Mezi bioodpad patří:

listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.

Mezi bioodpad nepatří:

zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.